Förtydligande av nomineringen nya champions

(För hundar som from 2012 får sin titel)


 
Tillbaka till Champions
 

För utställningshundarna gäller endast den SE UCH-titeln. Om din hund redan är SUCH sedan tidigare och den sedan blir champion i något annat land så
läggs detta ut under nya titlar i tidningen.

Samma sak gäller övriga Championhundar (Agility, Lydnad mm) Endast ett championat per gren ger en rosett & bild i tidning och på hemsida.
Om hunden blir Champion i flera grenar delas det ut en rosett
för varje gren. Exp Such, Agch.

Den här Nomineringen gäller endast för hundar
som är svensk ägda & Bosatta i Sverige


När din Nya champion är presenterad i Tidningen läggs bilden ut under galleri/Champion på Papillon-Ringen hemsida (Detta för att inte
Papillon Posten skall bli inaktuell). Alla Championbilder skickas till
Kristina Magnusson på mailadress redaktor@papillonringen.se